Sorun Giderme

Bir sorun meydana gelirse, öncelikle şu hususları kontrol edin:

Bağlantılar doğru mu?
Set, kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde mi kullanılıyor?
Diğer aygıtlar doğru çalışıyor mu?

Bu ünite doğru çalışmıyorsa, aşağıdaki bu bölümde listelenen belirtileri kontrol edin.

Belirtilerin hiçbiri burada belirtilenlerle aynı değilse satıcınıza danışın çünkü bunun nedeni ünitedeki bir arıza olabilir. Böyle bir durumda gücü derhal kesin ve bu üniteyi satın aldığınız mağazaya danışın.

Güç açılmıyor/Güç kapanıyor

Güç kablosunun elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin.

Uyku zamanlayıcısı ayarlanmıştır. Gücü tekrar açık konuma getirin.

“Auto Standby” ayarlanmıştır. Belirlenen süre içerisinde hiçbir işlem yapılmazsa “Auto Standby” işlevi devreye girer. “Auto Standby” işlevini kapatmak için, menüden “Auto Standby” ögesini “Off” konuma ayarlayın.

Bu ünite içerisindeki sıcaklığın artması nedeniyle koruma devresi devreye girmiştir. Gücü kapalı konuma getirin, bu ünite yeterince soğuyana kadar yaklaşık bir saat bekleyin ve ardından gücü tekrar açık konuma getirin.

Lütfen, bu üniteyi yeterli şekilde havalandırılan bir yere kurun.

Hoparlör bağlantısını kontrol edin. Hoparlör kablosu iç telleri birbirine temas ettiğinden veya bir iç telin konektör ile bağlantısı kesilip, bu ünitenin arka paneline temas ettiğinden koruma devresi devreye girmiştir. Güç kablosunu çıkardıktan sonra, iç tellerin sağlam şekilde bükülmesi veya konektörün düzeltilmesi vb. gibi bir düzeltici önlem alın ve ardından kabloyu tekrar bağlayın.

Ses düzeyini düşürün ve gücü tekrar açık konuma getirin.

Ünitenin amfi devresi arızalıdır. Güç kablosunu çıkartın ve müşteri hizmetleri merkezine danışın.

Uzaktan kumanda ünitesinden işlem gerçekleştirilemiyor

Piller bitmiştir. Yeni pillerle değiştirin.

Uzaktan kumanda ünitesini üniteden yaklaşık 7 m mesafede ve 30°’ açı içerisinde kullanın.

Bu ünite ile uzaktan kumanda ünitesi arasındaki engelleri kaldırın.

Pilleri Thread-Plus ve Tread-Minus işaretlerine dikkat ederek doğru şekilde yerleştirin.

Setin uzaktan kumanda sensörü güçlü bir ışığa (doğrudan güneş ışığı, inverter tipi flüoresan lambası vb.) maruz kalmıştır. Seti uzaktan kumanda sensörünün güçlü bir ışığa maruz kalmayacağı bir yere getirin.

Bir 3 boyutlu video aygıtı kullanılırken, üniteler (örneğin TV ve 3 boyutlu gözlükler vb.) arası kızılötesi iletişimin etkileri nedeniyle bu ünitenin uzaktan kumanda ünitesi çalışmayabilir. Böyle bir durumda, bu ünitenin uzaktan kumanda ünitesinin çalışmasını etkilememeleri için 3 boyutlu iletişim işlevine sahip ünitelerin yönünü ve birbirlerine olan mesafelerini ayarlayın.

Bu ünite üzerindeki ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor

Ekran parlaklığını “Off” konumu dışında bir ayara getirmek üzere, bu ünitenin veya uzaktan kumanda ünitesinin DIMMER düğmesine basın.

Hiç ses çıkmıyor

Tüm aygıtların bağlantılarını kontrol edin.

Bağlantı kablolarını sonuna kadar bastırın.

Giriş konektörlerinin ve çıkış konektörlerinin ters bağlanmadığını kontrol edin.

Kabloların hasar görüp görmediğini kontrol edin.

Hoparlör kablolarının düzgün içimde bağlandığını kontrol edin. Kablo iç tellerinin hoparlör terminallerinin metal parçasıyla temas etmediğini kontrol edin.

Ayrıca, hoparlör terminallerini sağlam şekilde sıkın. Hoparlör terminallerinin gevşemediğini kontrol edin.

Uygun bir giriş kaynağının seçildiğini kontrol edin.

Ses düzeyini ayarlayın.

Sessiz modu iptal edin.

Dijital ses girişi konektörü ayarını kontrol edin.

Bağlı aygıttaki dijital ses çıkışı ayarını kontrol edin. Bazı aygıtlarda dijital ses çıkışı, varsayılan olarak kapalı konuma ayarlanır.

Ana ünite üzerindeki PHONES jakına bir kulaklık takılı olduğunda, hoparlör terminalinden ve SUBWOOFER konektöründen ses çıkışı olmaz.

Bu ünite bir DVI-D konektörüne sahip bir aygıta bağlıyken, hiç ses gelmez. Ayrı bir ses bağlantısı gerçekleştirin.

İstediğim ses çıkmıyor

Maksimum ses düzeyi çok düşük. Menüdeki “Limit” ögesini kullanarak maksimum ses düzeyini ayarlayın.

Giriş ses formatına ve ayarlara bağlı olarak uygun ses düzeltme işlemi gerçekleştiriliyordur, bu nedenle ses düzeyi üst sınıra erişemeyebilir.

HDMI konektörlerinin bağlantısını kontrol edin.

Hoparlörlerden HDMI çıkışı yapılırken, menüden “HDMI Audio Out” ögesini “AVR” konumuna ayarlayın. TV’den çıkış almak için, “TV” konumuna ayarlayın.

Hoparlör kablolarının doğru bağlandığını kontrol edin.

Menüden “None” ögesinin “Speaker Config.” dışında bir konuma ayarlandığını kontrol edin.

Ses modu “Stereo” ve “Virtual” ise ses yalnızca ön hoparlörden ve subwoofer’dan verilir.

Subwoofer bağlantılarını kontrol edin.

Subwoofer gücünü açık konuma getirin.

Menüden “Speaker Config.” - “Subwoofer” ögesini “Yes” konumuna ayarlayın.

Menüden “Speaker Config.” - “Front” ögesi “Large” konumuna ayarlanmışsa giriş sinyaline ve surround moduna bağlı olarak subwoofer’dan ses çıkışı verilmeyebilir.

Giriş sinyallerine hiç subwoofer ses sinyali (LFE) eklenmemişse, subwoofer’dan ses çıkışı verilmeyebilir.

“Subwoofer Mode” ögesini “LFE+Main” konumuna ayarlayarak subwoofer’dan kesintisiz ses çıkışı alabilirsiniz.

Bağlı aygıttaki dijital ses çıkışı ayarının “DTS” konumuna getirildiğini kontrol edin.

Menüden “Decode Mode” ögesini “Auto” veya “DTS” konumuna ayarlayın.

HDMI bağlantılarını yapın.

Bağlı aygıttaki dijital ses çıkışı ayarını kontrol edin. Bazı aygıtlarda “PCM” varsayılan olarak ayarlanır.

“Speaker Config.” - “Center” ve “Surround” ögesi “None” konumuna ayarlanmışsa seçilemez.

Dolby PL 2-Roman Numeral veya DTS Neo:6 kulaklık kullanılırken seçilemez.

Analog sinyalin veya PCM sinyalinin (Örnekleme Hızı=44,1/48 kHz) girildiğini kontrol edin. Dolby Digital veya DTS surround vb. gibi çok kanallı sinyallerin çalışması için “Restorer” kullanılamaz.

Ses modunu “Direct” dışında bir konuma ayarlayın.

Ses kesiliyor veya parazit meydana geliyor

USB bellek aygıtının aktarma hızı düşükse ses sık sık kesilebilir.

Anten yönünü veya konumunu değiştirin.

Harici bir anten kullanın.

Anteni diğer bağlantı kablolarından ayırın.

Ses düzeyini düşürün.

ECO Modunu “Off” konumuna ayarlayın. “On” veya “Auto” ECO Moddayken çalma ses düzeyi yüksekse ses bozulabilir.

TV’de hiçbir görüntü oynatılmıyor

Tüm aygıtların bağlantılarını kontrol edin.

Bağlantı kablolarını sonuna kadar bastırın.

Giriş konektörlerinin ve çıkış konektörlerinin ters bağlanmadığını kontrol edin.

Kabloların hasar görüp görmediğini kontrol edin.

Giriş ayarlarını bu üniteye bağlı TV’nin giriş konektörüne uygun olarak yapın.

Uygun giriş kaynağının seçildiğini kontrol edin.

Görüntü giriş konektörü ayarını kontrol edin.

Oynatıcının çözünürlüğü TV’ninkiyle aynı olmalıdır.

TV’nin telif haklarının korunmasıyla (HDP) ilgili hususlara uyumlu olduğunu kontrol edin. HDCP ile uyumlu olmayan bir aygıta bağlandığında video çıkışı doğru şekilde gerçekleştirilemez.

HDCP 2.2 tarafından telif hakkı koruması altındaki içeriği dinlemek için sadece HDCP 2.2 ile uyumlu bir çalma aygıtı ve televizyon kullanın.

4K içeriğini veya HDCP 2.2 tarafından telif hakkı koruması altındaki içeriği dinlemek için aygıtı HDMI 3, HDMI 4 veya HDMI 5 giriş bağlantısına bağlayın.

DVI-D bağlantısında bazı aygıt kombinasyonlarında aygıtlar kopyalama koruma telif hakkı koruması (HDCP) nedeniyle düzgün şekilde çalışmayabilir.

Aşağıdaki video sinyallerin yürütülmesi sırasında menü kullanıldığında yürütülen video menünün arka planında görünmeyecektir.
- 3 boyutlu video içeriğinin bazı görüntüleri
- 4K Çözünürlüğün bazı görüntüleri
- Bilgisayar çözünürlüğü görüntüleri (örn.: VGA)
- En boy oranı 16:9 veya 4:3 olmayan videolar

TV’de menü ekranı görüntülenmiyor

Menü ekranı yalnızca bu ünitede ve HDMI kablosuyla bağlı bir TV’de görüntülenir. Bu ünite farklı bir video çıkış konektörü kullanılarak TV’ye bağlanırsa, bu ünitedeki ekrana bakarak çalıştırın.

2 boyutlu bir görüntü TV’de 3 boyutlu görüntüye dönüştürülürse, menü ekranı veya durum bilgisi ekranı doğru şekilde görüntülenmez.

USB bellek aygıtları oynatılamıyor

Bu ünite USB bellek aygıtını tanıyamıyor. USB bellek aygıtını çıkarıp yeniden takın.

Yığın depolama sınıfı uyumluluğu olan USB bellek aygıtları desteklenir.

Bu ünite USB bağlantı noktası üzerinden kurulan bağlantıları desteklememektedir. USB bellek aygıtını doğrudan USB bağlantı noktasına bağlayın.

USB bellek aygıtı FAT16 veya FAT32 olarak formatlanmalıdır.

Tüm USB aygıtlarının çalışacağı konusunda garanti verilememektedir. Bazı USB bellek aygıtları tanınmaz. USB bağlantısıyla uyumlu olup AC adaptöründen güç alması gereken taşınabilir tipte bir sabit disk sürücü kullanırken sürücüyle birlikte verilen AC adaptörü kullanın.

Bu ünitenin desteklemediği tipteki dosyalar görüntülenmez.

Bu ünite maksimum 16 klasör katmanına kadar olan dosyaları ve en fazla 999 dosya (klasör) görüntüleyebilir. USB bellek aygıtının klasör yapısını değiştirin.

USB bellek aygıtında birden çok bölüm varsa yalnızca ilk bölümdeki dosyalar görüntülenir.

Bu ünitenin USB bağlantı noktası, iOS aygıtlarından oynatmayı desteklemez. Bluetooth ile bağlayın.

Dosyalar bu ünitenin desteklemediği bir formatta oluşturulmuştur. Bu ünitenin desteklediği formatları kontrol edin.

Telif hakları korunan bir dosyayı yürütmeye çalışıyorsunuz. Telif hakları korunan dosyalar bu ünitede yürütülemez.

FLAC 96 kHz/24 bit sıkıştırılmamış dosyalar ve düşük sıkıştırılmış dosyalar bu üniteden çalınamaz. Bu ünitenin desteklediği formatları kontrol edin.

USB bellek aygıtı üzerindeki dosya adları düzgün şekilde görüntülenemiyor

Görüntülenemeyen karakterler kullanılmış. Bu ünitede görüntülenemeyen karakterler “. (nokta)” ile gösterilmektedir.

Bluetooth yürütülemiyor

Bluetooth aygıtındaki Bluetooth işlevi etkinleştirilmemiş. Bluetooth işlevini etkinleştirmek için Bluetooth aygıtın Kullanım Kılavuzu’na bakınız.

Bluetooth aygıtını ünitenin yakınına getirin.

Bluetooth aygıtı, A2DP profiliyle uyumlu değilse, bu üniteye bağlanamaz.

Bluetooth aygıtının gücünü kapatıp açın ve daha sonra yeniden deneyin.

Bluetooth aygıtını ünitenin yakınına getirin.

Bluetooth aygıtı ile bu ünite arasındaki engelleri kaldırın.

Elektromanyetik paraziti önlemek için bu üniteyi mikrodalga fırınlar, kablosuz LAN aygıtları ve diğer Bluetooth aygıtlarının uzağına yerleştirin.

Bluetooth aygıtını yeniden bağlayın.

başa dön