Uitleg termen

Audio

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Dit is een codec voor de verliesloze audiocompressiemethode, ontwikkeld door Apple Inc. Deze codec kan worden afgespeeld op iTunes, iPod of iPhone. Gegevens die zijn gecomprimeerd tot ongeveer 60 – 70% kunnen worden gedecomprimeerd tot precies dezelfde originele gegevens.

AIFF (Audio Interchange File Format)

Dit is een niet-gecomprimeerd en verliesloos formaat voor digitale audio. Gebruik AIFF-bestanden voor het branden van audio-CD’s van hoge kwaliteit van geïmporteerde nummers. AIFF-bestanden gebruiken ongeveer 10 MB schijfruimte per minuut.

DSD (Direct-Stream Digital)

Een van de opnamemethoden voor audiogegevens. Dit is het signaalaspect dat wordt gebruikt voor het opslaan van audiosignalen op een Super Audio CD en is Δ-Σ gemoduleerde digitale audio. Dit is geconfigureerd uit een reeks enkele bitwaarden aan een samplingfrequentie van 2,8 MHz.

FLAC

FLAC staat voor “Free Lossless Audio Codec” en is een free lossless audiobestandsformaat. Lossless betekent dat de audio wordt gecomprimeerd zonder kwaliteitsverlies.
De FLAC licentie wordt hieronder aangegeven.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESSOR IMPLIED WARRANTIE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Dit is een internationaal gestandaardiseerd audiodatacompressiesysteem dat de “MPEG-1”-videocompressiestandaard gebruikt. Het comprimeert het gegevensvolume tot ongeveer een elfde van de originele grootte terwijl het een klankkwaliteit behoudt die gelijk is aan die van een muziek-CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Dit zijn de namen van de standaarden voor digitale compressieformaten die worden gebruikt voor het coderen van video en audio. De videostandaarden bevatten “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. De audiostandaarden bevatten “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Dit is een audiocompressietechnologie die werd ontwikkeld door Microsoft Corporation.
WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media® Player. Om WMA-bestanden te coderen, kunnen alleen applicaties worden gebruikt die door Microsoft Corporation zijn geautoriseerd. Als u een niet- geautoriseerde applicatie gebruikt, is het mogelijk dat het bestand niet juist werkt.

Samplingfrequentie

Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt geproduceerd).
Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt “samplefrequentie” genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de gereproduceerde klank bij het origineel ligt.

Bitsnelheid

Dit drukt de leeshoeveelheid per seconde uit van video-/audiogegevens die zijn opgenomen. Een hoger cijfer betekent een hogere geluidskwaliteit, maar levert ook een groter bestand.

Netwerk

AES (Advanced Encryption Standard)

Dit wordt de nieuwe standaard encryptiemethode die in de toekomst de huidige DES en 3DES zal gaan vervangen en die vanwege de hoge veiligheidsgraad naar verwachting op veel draadloze netwerken zal worden toegepast. AES maakt gebruik van het door twee Belgische cryptografen ontwikkelde “Rijndael” algoritme waarbij de gegevens worden opgedeeld in blokken van vaste lengte die afzonderlijk worden gecodeerd. Ondersteund worden gegevenslengtes van 128, 192 en 256 bits met sleutellengtes van eveneens 128, 192 en 256 bits waardoor een hoge mate van veiligheid wordt bewerkstelligd.

AirPlay

Met AirPlay wordt inhoud van iTunes of van een iPhone/iPod touch/iPad verstuurd (afgespeeld) naar een compatibel apparaat via het netwerk.

DLNA

DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken en/of servicemerken van Digital Living Network Alliance. Sommige content is mogelijk niet compatibel met andere DLNA CERTIFIED® producten.

IEEE 802.11b

Dit is één draadloze LAN standaardset van de 802 werkgroep die de standaarden vastlegt van de LAN-technologie bij het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) van de Verenigde Staten. Deze set gebruikt de 2,4 GHz band die vrij kan worden gebruikt met een radiofrequentievergunning (ISM-band) waardoor communicatie aan een maximumsnelheid van 11 Mbps mogelijk wordt.
De waarde die hierboven is aangegeven, is de maximale theoretische waarde voor de draadloze LAN-standaard en geeft de werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid niet aan.

IEEE 802.11g

Dit is een andere draadloze LAN standaardset van de 802 werkgroep die de standaarden vastlegt van de LAN-technologie bij het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) van de Verenigde Staten en compatibel is met IEEE 802.11b. Deze gebruikt ook de 2,4 GHz-band, maar maakt communicatie mogelijk aan een maximumsnelheid van 54 Mbps.
De waarde die hierboven is aangegeven, is de maximale theoretische waarde voor de draadloze LAN-standaard en geeft de werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid niet aan.

IEEE 802.11n

Dit is één draadloze LAN standaardset van de 802 werkgroep die de standaarden vastlegt van de LAN-technologie bij het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) van de Verenigde Staten. Het is ook compatibel met IEEE 802.11a/b/g. Deze gebruikt de 2,4/5 GHz-band en biedt communicatie aan een maximumsnelheid van 600 Mbps.
De waarde die hierboven is aangegeven, is de maximale theoretische waarde voor de draadloze LAN-standaard en geeft de werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid niet aan.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Dit is een voor WPA gebruikte netwerksleutel. Het encryptiealgoritme is RC4, wat hetzelfde is als voor WEP, maar het veiligheidsniveau wordt verhoogd door voor ieder pakket de netwerksleutel die voor encryptie wordt gebruikt, te veranderen.

vTuner

Dit is een gratis toegankelijke contentserver voor internetradio.
Surf voor meer informatie over deze service naar de website van vTuner.
vTuner website:
http://www.radiodenon.com
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Nothing Else Matters Software en BridgeCo. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product zonder licentie van Nothing Else Matters Software en BridgeCo of erkende gelieerde bedrijven is verboden.

WEP Key (Network Key)

Dit is sleutelinformatie voor het coderen van gegevens voor overdracht. Op dit toestel wordt voor het coderen en decoderen van de gegevens dezelfde WEP-sleutel gebruikt zodat beide toestellen over dezelfde WEP-sleutel moeten beschikken om de verbinding tot stand te kunnen brengen.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certificatie duidt op het zijn getest en geschikt bevonden door de Wi-Fi Alliance, een groep die de geschiktheid van draadloze netwerkapparaten garandeert.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Dit is een door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde beveiligingsstandaard. Naast de conventionele SSID (netwerknaam) en WEP-sleutel (netwerksleutel) wordt een functie voor gebruikersidentificatie en een encryptieprotocol gebruikt om de veiligheid te vergroten.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Dit is een nieuwere versie van de door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde WPA die compatibel is met de veiligere AES-encryptie.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Dit is een eenvoudig authenticatieprotocol voor onderlinge authenticatie wanneer een vooraf gekozen tekenreeksen op het toegangspunt van het draadloze LAN en de cliënt met elkaar overeenkomen.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Dit is een door de Wi-Fi Alliance opgestelde standaard om het instellen van draadloze LAN-verbindingen te vergemakkelijken en om de beveiliging te configureren.
Er zijn twee manieren: druktoets en PIN (Personal Identification Number) code.

Netwerknamen (SSID: Service Set Identifier)

Wanneer draadloze LAN-netwerken worden gevormd, worden groepen gevormd om storing, gegevensdiefstal enz. te voorkomen. Deze groepen zijn gebaseerd op “SSID (netwerknamen)”. Voor een verbeterde beveiliging wordt een WEP-sleutel ingesteld zodat communicatie niet beschikbaar is, tenzij zowel “SSID” als de WEP-sleutel overeenkomen. Dit is geschikt voor het tijdelijk opbouwen van een vereenvoudigd netwerk.

Mediaspeler

iTunes

iTunes is de naam van de multimediaspeler die door Apple Inc. wordt aangeboden.
Hiermee kunt u multimedia-inhoud, zoals muziek en films, beheren en weergeven. iTunes ondersteunt talrijke bestandsformaten, met inbegrip van AAC, WAV en MP3.

Windows Media Player

Dit is een mediaspeler die gratis door Microsoft Corporation wordt verspreid.
De speler kan worden gebruikt voor het weergeven van afspeellijsten die met Windows Media Player ver. 11 zijn aangemaakt, alsook de bestandsformaten WMA, DRM, WMA en WAV.

Overige

App Store

App Store is een site die software-applicaties voor apparatuur als iPhone of iPod touch verkoopt en wordt beheerd door Apple Inc.

naar boven