Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub witrynie iTunes można odtwarzać na tym urządzeniu za pośrednictwem sieci.

Odtwarzanie AirPlay można zatrzymać, naciskając White-Arrow-Left lub wybierając inne źródło sygnału wejściowego.

Chcąc równocześnie zobaczyć utwór oraz nazwę artysty na urządzeniu głównym, naciśnij przycisk INFO na pilocie zdalnego sterowania.

Informacje dotyczące posługiwania się iTunes podano również w funkcji Help dla iTunes.

Ekran może się różnić zależnie od wersji system operacyjny oraz oprogramowania.

powrót do góry