Połączenia

UWAGA

Nie należy podłączać przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich połączeń sygnałowych.

Kable zasilające nie mogą być splątane z kablami sygnałowymi. Mogłoby to powodować występowanie szumów.

Przewody używane do podłączeń

Przygotuj kable niezbędne do podłączenia żądanych urządzeń.

Kabel audio (w zestawie)

Kabel sterowania na podczerwień (w zestawie)

Przewód optyczny
(sprzedawany oddzielnie)

Przewód LAN (sprzedawany oddzielnie)

powrót do góry