Informacje o znakach handlowych

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle oraz iPod touch można użyć dla skopiowania lub odtwarzania materiałów nie chronionych prawami autorskimi lub też materiału, którego kopiowanie lub odtwarzanie dla celów prywatnych jest prawnie dopuszczone. Naruszanie praw autorskich jest prawnie zabronione.

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie przeszło test interoperacyjności przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

Adobe, logo Adobe i Reader są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

powrót do góry