Lyssna på Internet-radio

Internet-radio hänvisar till radiosändningar som sänds över Internet. Du kan ta emot Internet-radiostationer från hela världen.

Följande typer av radiostationstyper och specifikationer kan spelas på den enheten.

WMA

MP3

MPEG-4 AAC

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp