Ansluta till IR-kontrollanslutning

Om denna enhet ansluts till en Denon-förstärkare eller CD-spelare kan förstärkaren eller CD-spelaren styras via denna enhet med Denon “Hi-Fi Remote”-appen.

Anslutning

Använd den medföljande IR-kontrollkabeln för att ansluta IR CONTROL OUT-anslutningen på den här enheten till REMOTE CONTROL IN-anslutningen på förstärkaren eller CD-spelaren.

För att använda denna enhet och förstärkaren för sig själv utan att ansluta en CD-spelare, ska IR CONTROL OUT-anslutningen på denna enhet anslutas till REMOTE CONTROL IN-anslutningen på förstärkaren.

Endast Denon-förstärkare eller CD-spelare som har en REMOTE CONTROL-anslutning på baksidan kan anslutas.

Tillbaka upp