Tekniska data

Ljuddelen

Analog utgång

[PCM]

[DSD]

Kanaler:

2 kanaler

2 kanaler

Teoretiskt frekvensområde:

2 Hz – 96 kHz

2 Hz – 100 kHz

Avspelningens frekvensområde:

2 Hz – 96 kHz
Samplingsfrekvens: 192 kHz
2 Hz – 20 kHz
(PCM-samplingsfrekvens: 44,1 kHz)

2 Hz – 50 kHz (–3 dB)

Signal-/brusförhållande:

115 dB (hörbart område)

115 dB (hörbart område)

Dynamiskt omfång:

100 dB (hörbart område)

105 dB (hörbart område)

Harmonisk distorsion:

0,0020% (1 kHz, hörbart område)

0,0010% (1 kHz, hörbart område)

Utnivå

2,0 Vrms

2,0 Vrms

Digital utsignal
Optisk:

–21 – –15 dBm

Trådlöst LAN-avdelning

Nätverkstyp (trådlöst LAN standard):

Överensstämmer med IEEE 802.11b
Överensstämmer med IEEE 802.11g
Överensstämmer med IEEE 802.11n
(Uppfyller Wi-Fi®)∗

Säkerhet:

WEP 64 bitar, WEP 128 bitar

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (AES)

Radiofrekvens:

2,4 GHz

Antal kanaler:

1 – 13 kanaler

(Wi-Fi® CERTIFIED)-logotypen och Wi-Fi CERTIFIED On-Product-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.

Allmänt

Matningsspänning/frekvens:

230 V växelström, 50/60 Hz

Effektförbrukning:

18 W

Strömförbrukning i standbyläge:

0,4 W

Strömförbrukning i “Nätverkskontroll”-“På”-läge:

4,0 W

Rätt till ändringar förbehålles i produktförbättringssyfte.

Tillbaka upp