Varemærker

Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Amazon, Kindle, Fire og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dens datterselskaber.

Logoet Wi-Fi Protected setup™ er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

tilbage til toppen