Tilføjelse af kabelførte HEOS-enheder

Tilslut blot HEOS-enheden til dit hjemmenetværk ved hjælp af et Ethernet-kabel, og HEOS-enhederne vises på din HEOS-app som nyt rum på skærmen Rum.

For nemheds skyld kan du tildele HEOS-enheden et navn for at indikere, hvilket rum det er placeret i.

Anvend et afskærmet STP- eller ScTP LAN-kabel, der er let tilgængeligt i elektronikforretninger (CAT-5 eller større anbefales).

Tilslut ikke et netværksstik direkte til LAN-porten/Ethernet-stikket på din computer.

tilbage til toppen