Bli kjent med HEOS-høyttaler

Ta høyttaleren ut av esken og kontroller at følgende gjenstander er inkludert:

MERKNAD

Bruk strømforsyningen og strømledningen som er inkludert i esken.

tilbake til toppen