Skifte venstre og høyre kanal i et stereopar

Trykk på “Rom”-fanen.
Trykk på Blyant pencil -ikonet for å gå inn i redigeringsmodus.
Trykk på et stereopar (et rom som har to matchende HEOS-høyttalere) for å redigere gruppen.
Trykk på Swap L&R-bryteren for å skifte mellom venstre og høyre kanal for de to høyttalerne.
Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til listen over rom.
Trykk på avmerkings check -ikonet for å avslutte redigeringsmodus.

tilbake til toppen