Opprette et stereopar

Et matchende par HEOS 3-, HEOS 5-eller HEOS 7-høyttalere som har blitt gruppert sammen (se over), kan lagres som et vedvarende stereopar hvor den ene høyttaleren spiller av den venstre lydkanalen, og den andre høyttaleren spiller av den høyre lydkanalen. Parede høyttalere vises da som ett enkelt rom (med to høyttalere som spiller musikk) i romlisten.

Trykk på “Rom”-fanen.
Opprett en gruppe som BARE inneholder to matchende høyttalere (se Gruppere romlenke).
Trykk på Blyant pencil -ikonet for å gå inn i redigeringsmodus.
Trykk på gruppen med to matchende høyttalere for å redigere gruppen.
Trykk på stereoparbryteren for å pare de to høyttalerne.
Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til listen over rom.
Trykk på avmerkings check -ikonet for å avslutte redigeringsmodus.

Gruppen med to matchende høyttalere vil nå vises som et enkeltrom. Du kan endre navn på det stereoparede rommet når som helst.

For optimal lydkvalitet må du endre orienteringsinnstillingen til HEOS 3-høyttalerne til “Vertikal” før du slår på stereoparing.

tilbake til toppen