Jeg hører forvrengning når jeg bruker AUX-inngangen

Løsning

Se side

De analoge utgangssignalene fra enkelte kilder kan være ganske sterke. Hvis inngangsnivået for kildeenheten skrus opp høyt, kan det overstige inngangssignalene for HEOS-enheten. Dette fører neppe til skade, men det kan forvrenge lyden. Sett først volumet på kilden på middels eller lavt nivå, og øk det deretter etter behov. Hvis du hører forvrengning, kan du skru ned enhetens lydstyrkekontroll.

tilbake til toppen