Kontroller

Knapper for lydstyrke opp/ned (+, –)

Justerer HEOS-høyttalerens volumnivå opp eller ned.

Dempingsknapp ( Mute )

Demper eller fjerner dempingen av HEOS-høyttalerens lyd.

Utgang for hodetelefoner (kun HEOS 7)

Musikken slutter å spille gjennom de innebygde høyttalerne når du setter i hodetelefoner, og slår seg på igjen når du fjerner hodetelefonene.lenke

tilbake til toppen