Bakre panel

Strøminngang (DC IN)

Brukes til å koble til ekstern strømforsyning lenke.

Tilbakestillingsknapp (RESET)

Forskjellige innstillinger tilbakestilles til fabrikkens standardverdier lenke.

AUX-inngang (AUX IN)

Brukes til å koble til lydenheter lenke.

Brukes til å legge høyttaleren til det trådløse nettverket ditt lenke.

USB-inngang (USB 5V/1A)

Brukes til å koble til USB-lagringsenheter.

Nettverkskontakt (NETWORK)

Brukes til å koble denne enheten til et kablet Ethernet-nettverk lenke.

Tilkoblingsknapp (CONNECT)

Brukes til oppsett av Wi-Fi lenke.

Status-LED

Indikerer statusen til denne enheten lenke, lenke.

Gjenget monteringshull

Brukes til å montere denne enheten på en vegg eller et tak.

Sikkerhetsledningshull

Skal forhindre at høyttaleren faller ned.

tilbake til toppen