Spille musikk fra AUX-inngangen

Koble en lydenhet med en 3,5 mm stereolydutgang til
AUX-inngangen på høyttaleren din med den inkluderte 3,5 mm stereolydkabelen.

Når en stereolydkabel kobles til AUX IN, endres kilden automatisk til Innganger.

MERKNAD

Når en kabel er koblet til AUX IN, velger du “Innganger” fra fanen “Musikk”.

Start avspilling på lydenheten.

Lyden fra lydenheten kan spilles direkte av på den valgte høyttaleren eller digitaliseres og sendes over nettverket til andre høyttalere.

MERKNAD

De analoge utgangssignalene fra enkelte kilder kan være ganske sterke. Hvis inngangsnivået for kildeenheten skrus opp høyt, kan det overstige inngangssignalene for HEOS-enheten.
Dette fører neppe til skade, men det kan forvrenge lyden. Sett først volumet på kilden på middels eller lavt nivå, og øk det deretter etter behov. Hvis du hører forvrengning, kan du skru ned enhetens lydstyrkekontroll.

tilbake til toppen