Endre høyttalerens equalizer

Velg “EQ”.
Juster Diskant eller Bass opp eller ned.
MERKNAD

Velg Tilbakestill-knappen for å stille tilbake til standardinnstillingene.

tilbake til toppen