Dyp hvilemodus

Enheten har også evnen til å automatisk gå inn i “Dyp hvilemodus” hver gang den kablede eller trådløse nettverkstilkoblingen fjernes i mer enn 60 minutter i Nettverkhvilemodus. LED-lampen på frontpanelet vil slå seg av under Dyp hvilemodus. For å “vekke” en HEOS-enhet fra Dyp hvilemodus må du trykke på knappene for lydstyrke eller demping, som automatisk slår på LED-lampen på frontpanelet.

tilbake til toppen