Av

For å slå av strømmen til enheten helt må du fjerne hovedpluggen fra strømuttaket.

tilbake til toppen