Justere lydkvaliteten

Velger transkodingsalternativet for å kringkaste lyd på nytt fra én HEOS-enhet til en annen (eller gruppe av enheter) i nettverket.
Når “Normal” er angitt, vil lydkilder med høye bithastigheter fra den første enheten (som AUX-inngang, WAV, FLAC og PCM) bli transkodet for å sikre at lydstrømmen har så høy pålitelighet som mulig.

Velg “Kvalitet”.
Velg Normal (standard) eller Høy.

Hvis du har valgt Høy og du opplever at lyden faller ut når du strømmer kilder fra én enhet til andre enheter, må du velge Normal (standard).

Denne innstillingen påvirker ikke AUX-inngangen når den spilles på den tilkoblede enheten alene (ingen andre enheter er gruppert til den), for i så fall bevares den opprinnelige kildekvaliteten og bithastigheten, og det er ingen iboende forsinkelse.

tilbake til toppen