Zapoznanie się z głośnika HEOS

Wypakuj głośnik i sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej elementy:

UWAGA

Należy używać zasilacza oraz przewodu zasilania znajdujących się w opakowaniu z urządzeniem.

powrót do góry