Informacje na temat funkcji Wireless Power Saving

Funkcja Wireless Power Saving oszczędza energię, wyłączając zasilanie modułu sieci bezprzewodowej w urządzeniu HEOS, kiedy urządzenie to zostanie podłączone do sieci Ethernet. W przypadku odłączenia przewodu Ethernet od urządzenia HEOS, automatycznie zostanie wyłączona funkcja Wireless Power Saving i włączony sygnał radiowy sieci bezprzewodowej, aby urządzenie HEOS zostało wykryte w sieci bezprzewodowej.

UWAGA

Jeśli funkcja Wireless Power Saving jest włączona, zasilanie Wi-Fi zostanie tymczasowo włączone podczas dostępu do ekranu Moje urządzenia/(Moje urządzenia)/Sieć w aplikacji HEOS lub po każdym naciśnięciu przycisku Połącz na urządzeniu.

powrót do góry