Otrzymuję komunikat “Nie znaleziono urządzenia”

Rozwiązanie

Patrz strona

Przestaw głośnik bliżej do routera bezprzewodowego.

Twoje głośniki oraz urządzenie sterujące mogą znajdować się w różnych sieciach. Sprawdź, czy urządzenie sterujące znajduje się w tej samej sieci, co głośniki. Jest to zazwyczaj skonfigurowane w Ustawieniach urządzenia.
Jeśli masz więcej niż jedną sieć, urządzenie może przeskoczyć do innej sieci w czasie, gdy się przemieszczasz w domu.

Należy upewnić się, że nie ma innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać sygnały sieci bezprzewodowej. Kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe oraz niektóre telewizory mogą powodować zakłócenia sieci bezprzewodowej.

Jeśli głośniki znajdują się w dużej odległości od routera, należy rozważyć użycie wzmacniacza sygnału np. HEOS Extend.

W przypadku, gdy router bezprzewodowy jest niekompatybilny z głośnikiem HEOS, należy użyć opcjonalnego wzmacniacza sygnału HEOS Extend i podłączyć go do routera.

powrót do góry