Przywracanie ustawień fabrycznych głośnika

Rozwiązanie

Patrz strona

Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia HEOS wyczyści wszystkie ustawienia oraz przywróci oryginalne oprogramowanie zainstalowane fabrycznie.

Wszystkie ustawienia zostaną usunięte, a wersja oprogramowania zdegradowana!

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia HEOS, należy odłączyć kabel zasilający z tyłu urządzenia HEOS. Należy delikatnie włożyć mały spinacz do otworu przycisku resetowania znajdującego się z tyłu urządzenia HEOS, odłączyć kabel zasilający i przytrzymać spinacz, dopóki przednia dioda LED nie zacznie migać na pomarańczowo.

* Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź HEOSbyDenon.com

powrót do góry