Resetowanie głośnika

Rozwiązanie

Patrz strona

Zresetowanie głośnika wyczyści wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej, EQ oraz nazwę, ale zachowa bieżącą wersję oprogramowania. Należy użyć Settings - Add Device, aby ponownie połączyć głośnik z siecią domową przed jego użyciem.
Aby zresetować głośnik, należy delikatnie włożyć mały spinacz do otworu przycisku resetowania znajdującego się z tyłu głośnika i przytrzymać go, dopóki dioda LED znajdująca się z przodu nie zacznie migać na bursztynowo.

powrót do góry