Rozgrupowanie wszystkich pokojów

Można łatwo rozgrupować wszystkie pokoje i zakończyć tryb imprezy, wykonując gest “rozsunięcia palców”.

Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
Umieść dwa złączone palce na ekranie nad listą pokojów.
Szybko rozsuń dwa palce i oderwij je od ekranu.
Wszystkie pokoje zostaną rozgrupowane, a odtwarzanie muzyki zakończy się (z wyjątkiem “głównego” pokoju, w którym odtwarzanie trwało przed zgrupowaniem pokojów).

powrót do góry