Podłączanie do sieci WPS

Rozwiązanie

Patrz strona

Jeśli router obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™), bezprzewodowy głośnik HEOS można opcjonalnie połączyć z siecią, używając metody “Naciśnij przycisk” i wykonując następujące kroki:

Naciśnij przycisk WPS na routerze.
W ciągu 2 minut naciśnij szybko 3-krotnie przycisk Połącz (każde naciśnięcie w ciągu 2 sekund).
Dioda LED znajdująca się z przodu głośnika będzie migać przez kilka sekund na zielono, gdy głośnik będzie się łączyć z routerem WPS.
Po nawiązaniu połączenia, dioda LED znajdująca się z przodu głośnika będzie świecić na niebiesko.

powrót do góry