Znaki towarowe

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Amazon, Kindle, Fire i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów powiązanych.

Logo Wi-Fi Protected setup™ jest znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

powrót do góry