Wyłączony

Aby całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia, należy odłączyć przewód zasilania z gniazdka ściennego.

powrót do góry