Regulacja jakości dźwięku

Wybiera opcję transkodowania dla retransmisji dźwięku z jednego urządzenia HEOS do innego urządzenia HEOS (lub grupy urządzeń) przez sieć.
Kiedy zostanie wybrane ustawienie “Normalny”, źródła dźwięku o wysokiej szybkości transmisji pochodzące z pierwszego urządzenia (takiego jak wejście AUX, WAV, FLAC oraz PCM) będą transkodowane, aby zapewnić najwyższy poziom niezawodności dla strumienia audio.

Wybierz “Jakość”.
Wybierz Normalny (ustawienie domyślne) lub Wysoka.

Jeśli wybierzesz ustawienie Wysoki i jakość dźwięku pogorszy się podczas przesyłania strumieniowego ze źródeł z jednego urządzenia do innych urządzeń, wybierz ustawienie Normalny (ustawienie domyślne).

To ustawienie nie wpływa na wejście AUX w przypadku odtwarzania przez samo podłączone urządzenie (kiedy nie zgrupowano z nim żadnych innych urządzeń). W takim przypadku oryginalna jakość dźwięku i szybkość transmisji zostają zachowane i nie występuje typowe opóźnienie.

powrót do góry