Bekanta dig med din HEOS Link

Packa upp högtalaren från lådan och kontrollera att följande föremål finns inkluderade:

OBSERVERA

Använd stickproppen och nätkabeln som finns i paketet med din enhet.

Tillbaka upp