Nätverksstandby

För att spara ström kommer enheten automatiskt att gå in i “Nätverksstandby” när det inte finns någon nätverksåtkomst eller uppspelning under 20 minuter och kommer automatiskt att återta fullständigt strömläge när högtalaren väljs och spelar upp musik. LED-lampan på frontpanelen dämpas vid “Nätverksstandby” då det är en helt automatisk funktion.

Tillbaka upp