Det uppstår ljudförvrängning när jag använder AUX-ingången

Lösning

Se sidan

Analog utmatning från vissa källor kan vara starkt. Om inmatningsnivån för källan är högt uppvriden kan den överbelasta ingången för HEOS-enhet. Det är inte troligt att skador orsakas, men ljudet kan distorteras. Sätt initialt volymen på källan till halvlåg och höj om det behövs. Om det hörs distortion ska enhetens volym sänkas.

Tillbaka upp