Bakpanel

Strömingång (DC IN)

Används endast för att ansluta den externa strömförsörjningen länk.

Återställningsknapp (RESET)

Flera inställningar återställs till fabriksstandardens värden länk.

AUX-ingång (AUX IN)

Används för att ansluta ljudenheter länk.

Används till att lägga till högtalaren till ditt trådlösa nätverk länk.

USB-ingång (USB 5V/1A)

Används för att ansluta USB-lagringsenheter.

Nätverksanslutning (NETWORK)

Används för att ansluta den här enheten till ett Ethernet-nätverk med kabel länk.

Anslutningsknapp (CONNECT)

Används för Wi-Fi-inställning länk.

Anslutning i status-LED

Anger den här enhetens status länk, länk.

Gängat monteringshål

Används för att montera den här enheten på en vägg eller i taket.

Säkerhetsvajerhål

Används för att förhindra att högtalaren faller ner.

Tillbaka upp