Fördröjning uppstår när jag använder AUX-ingången med min TV

Lösning

Se sidan

Om du ansluter AUX-ingången till din kabel- eller satellitbox för att höra TV-ljud genom flera HEOS-högtalare kan det uppstå en fördröjningen mellan att du ser någon prata och att du hör ljudet. Detta beror på att HEOS-systemet måste buffra ljudet innan det sänder ut det till högtalarna för att det ska nå alla högtalare samtidigt.

Du kan undvika fördröjningen genom att enbart lyssna på den högtalare som är direktansluten till digitalboxen.

-

Tillbaka upp