Återställa högtalaren till fabriksinställningarna

Lösning

Se sidan

Att återställa din HEOS-enhet till fabriksinställningarna gör att alla inställningar tas bort och att den ursprungliga programvaran som installerades på fabriken används.

Alla inställningar tas bort och programvara blir troligtvis sämre!

För att återställa din HEOS-enhet till fabriksinställningarna kopplar du ur nätkabeln ur baksidan av HEOS-enheten. För in ett litet pappersgem i hålet för återställningsknappen på baksidan av HEOS-enheten, återanslut nätkabeln och håll gemet inne tills indikatorn fram börjar att blinka gult.

* Besök HEOSbyDenon.com för mer information

Tillbaka upp