Återställa högtalaren

Lösning

Se sidan

När du startar om högtalaren rensas all information om trådlösa nätverk, EQ och namn, men programvaran behålls. Du måste använda Inställningar - Lägg till högtalare för att återansluta högtalaren till ditt hemmanätverk innan den kan användas.
För att starta om högtalaren ska du försiktigt föra in ett litet pappersgem i hålet för återställningsknappen på högtalarens baksida och hålla den där tills indikatorn fram blinkar gult.

Tillbaka upp