Lyssna på samma musik i flera olika rum

HEOS-systemet är ett utmärkt ljudsystem för multirum som automatiskt synkroniserar ljuduppspelning mellan flera HEOS-enheter så att ljudet som kommer från olika rum blir perfekt synkroniserat och alltid låter fantastiskt!

Du kan enkelt lägga till upp till 32 HEOS-enheter till ditt HEOS-system.

Du kan sammanföra eller gruppera upp till 16 individuella HEOS-enheter i en grupp av HEOS-enheter som fungerar som om de vore en enda HEOS-enhet.

Tillbaka upp