Ansluta till ett WPS-nätverk

Lösning

Se sidan

Om din trådlösa router har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kan din trådlösa HEOS-högtalare även anslutas till nätverket med “tryckknapps”-metoden som beskrivs i följande steg:

Tryck på WPS-knappen på din router.
Inom 2 minuter ska Connect-knappen tryckas ned 3 gånger i snabb följd (inom 2 sekunder från senaste tryck).
Indikatorn på högtalarens framsida blinkar grönt i flera sekunder medan den ansluter till din WPS-router.
När anslutningen är slutförd kommer indikatorn på högtalarens framsida att lysa blått med ett fast sken.

Tillbaka upp