Varumärken

Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Amazon, Kindle, Fire och tillhörande logotyper är varumärken tillhörande Amazon.com, Inc. eller dess samarbetspartners.

Wi-Fi Protected setup™-logotypen är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Tillbaka upp