Ändra högtalarens equalizer

Välj “EQ”.
Justera Diskant eller Bas upp eller ner.
OBSERVERA

Välj knappen Återställ för att återställa till standardinställningar.

Tillbaka upp