Djup standby

Enheten kan också automatiskt gå in i “Djup standby” då nätverket med kabel eller den trådlösa nätverksanslutningen tas bort under mer än 60 sekunder i Nätverksstandby. Frontpanelens LED kommer att släckas under Djup standby. För att “väcka” en HEOS-enhet från Djup standby måste du trycka på knappen för volym eller ljudavstängning som omedelbart kommer att sätta igång frontpanelens LED.

Tillbaka upp