Justera ljudkvaliteten

Välj transkodningsalternativ för återutsänt ljud från en HEOS-enhet till en annan HEOS-enhet (eller grupp med enheter) via nätverket.
När inställningen är “Normal” avkodas en ljudkälla med hög överföringshastighet från den första enheten (t.ex. AUX-ingång, WAV, FLAC samt PCM) för att få bästa kvalitet i ljudöverföringen.

Välj “Kvalitet”.
Välj Normal (standard) eller Hög.

Välj Normal (standard) om ljudet ibland försvinner när källor strömmas från en enhet till en annan och har valt inställningen Hög.

Denna inställning påverkar inte AUX-ingången vid uppspelning på den anslutna enheten (det finns inga andra enheter grupperade till den), i detta fall bibehålls källans ursprungliga kvalitet och överföringshastighet och det finns ingen egen fördröjning.

Tillbaka upp