Netværksindstillinger

Vælg “Avanceret”.
Vælg “NETWORK SETTINGS”-fanen.

a. Manual or static IP address for your device

b. Deep Standbylink

Vælg Save Settings for at anvende de nye indstillinger eller Cancel Changes for at vende tilbage til de forrige indstillinger.
BEMÆRK

“Dyb standby” skal være indstillet i alle fire zoner for at aktivere denne indstilling.

tilbage til toppen