Gendannelse af HEOS-enheden til fabriksstandarder

Løsning

Se side

Hvis HEOS-enheden gendannes til standardindstillingerne, bliver alle indstillinger slettet, og den oprindelige software, der blev installeret på fabrikken, gendannes.

Alle indstillinger bliver slettet, og softwaren bliver sandsynligvis nedgraderet!

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne af din HEOS Drive, skal du slukke for strømafbryderen på bagpanelet. Tryk på nulstillingsknappen bagpå, tænd for strømafbryderen på bagpanelet, og hold den inde, indtil LED-lampen for zone begynder at blinke gult.

* For yderligere information, gå på HEOSbyDenon.com

tilbage til toppen