Udløser ud

Udløser ud

Vælg Udløserkontrol, når du slutter din HEOS til en strømforstærker, der understøtter en udløserindgang på +12 V.

HEOS-appen kan slå strømmen til og fra for forstærkeren.

Vælg Udløser.
Vælg Udført.
BEMÆRK

Du kan afprøve forbindelsen til forstærkeren ved at trykke på tænd- og slukknappen i indstillingsskærmen for forstærkeren.

tilbage til toppen