Justering af præforstærker ud

“Lydstyrkegrænse” for ZONE2 og ZONE4 ændres til “Præforstærker ud”, når du indstiller kontakten Brokobling på “ON”.

Vælg “Præforstærker ud”.
Vælg Deaktiveret eller Aktiveret.

Deaktiveret (Standard):

PRE OUT er deaktiveret, og vises ikke i visningen Rum.

Aktiveret:

PRE OUT er aktiveret, og zonenavn vises i visningen Rum.

tilbage til toppen