Justering af lydstyrkegrænsen

Du kan indstille den maksimale lydstyrke af HEOS Drive-forstærkerne for at forhindre, at lydstyrken pludselig bliver høj.

Vælg “Max lydstyrke”.
Vælg den maksimale lydstyrkeprocent (95, 90, 85, 80).
BEMÆRK

Afhængigt af højttalerne, der er tilsluttet, kan beskyttelseskredsløbet blive aktiveret, og der kan blive slukket for strømmen, når der spilles musik ved en høj lydstyrke. (Strømindikatoren blinker rødt.) Konfigurer indstillingen “Max lydstyrke”, hvis dette sker.

tilbage til toppen