Strømforsyning af HEOS Drive

Tilslut den netledning som passer til din region mellem bagsiden af HEOS Drive og en stikkontakt, og sæt derefter strømafbryderen på bagpanelet hen på ON-positionen.

tilbage til toppen